csperkins.org


Previous Photo Index (Tu-144 Concordski) Next Photo